POLITYKA PRYWATNOśCI

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dla Państwa bezpłatnej wyceny oraz w przypadku skorzystania z naszych usług dla celów realizacji tłumaczenia. Pozyskane dane mogą być przekazywane tłumaczom świadczącym usługi na rzecz Adremium s.c.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adremium s.c Agnieszka i Tomasz Olbromscy z siedzibą w Radomiu, przy ul. Zegara Słonecznego 3 lok.22 , email: kontakt@adremium.pl (Administrator).

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. W przypadku nawiązania współpracy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, jaką stanowi świadczenie na rzecz Państwa usług tłumaczeniowych przez firmę Adremium s.c.

Cele przetwarzania danych osobowych

  • Dane osobowe (zarówno Klienta jak i osób trzecich, które mogą znaleźć się w tekstach przekazanych do wyceny i tłumaczenia) są przetwarzane w celach i w zakresie związanym z realizacją usługi.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu. Dane te przetwarzane są  w celu wykonania zawartych umów o świadczenie usług w zakresie tłumaczeń.

Cele szczegółowe przetwarzania danych osobowych

  • Dane osobowe w szczególności są przetwarzane w celu: odpowiedzi na złożone zapytanie o usługę, kontaktu z klientem w związku ze świadczoną usługą, wyceny usługi na podstawie przesłanego zapytania, świadczenia usługi (wykonania tłumaczenia), wystawienia rachunku lub faktury, wysłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, spełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych i kontroli przez organy publiczne, prowadzenia repertorium tłumacza przysięgłego (zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25.10.2014 z późn. zmianami).
  • Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi.

Odbiorcy danych osobowych

  • Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem; biura rachunkowe współpracujące z Administratorem; kancelarie prawne współpracujące z Administratorem; podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail; podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora; podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów.

Przechowywanie danych osobowych

  • Dane osobowe są przechowywane przynajmniej przez okres wymagany prawnie do celów podatkowych, rachunkowych i kontroli przez organy publiczne.

Prawa Klienta

  • Klientowi przysługuje prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Klient ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Polityka cookies

Właściciel witryny i definicja cookies

Właścicielem witryny jest określony wyżej Administrator.

Pliki cookies są plikami tekstowymi tworzonymi przez odwiedzaną witrynę, przechowywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika witryny (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka, za pomocą której użytkownik wchodzi na strony internetowe.

Właściciel witryny przechowuje cookies na urządzeniu użytkownika i uzyskuje dostęp do informacji, które te pliki zawierają w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny.

Rodzaje plików cookies i czas ich przechowywania

Czas przechowywania plików cookies uzależniony jest od ich rodzaju.

Witryna korzysta z dwóch zasadniczych rodzajów plików – tymczasowych i stałych. 

Pliki tymczasowe przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu wyjścia ze strony witryny przez wejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki. 

Pliki stałe są przechowywane do czasu ich usunięcia przez użytkownika z urządzenia lub przez czas określony przez ustawienia tych plików.

Blokowanie lub usuwanie plików cookies

Korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki użytkownik może zablokować instalowanie cookies lub usunąć stałe pliki cookies.

Użytkownik, który chce odwiedzić witrynę, lecz który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies zobowiązany jest do skonfigurowania ustawień przeglądarki internetowej, które zablokują pliki cookies na jego urządzeniu.

Akceptacja plików cookies

Konfigurując ustawienia przeglądarki pozwalające na korzystanie z cookies użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art.173 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.